ข้อมูลทั่วไป


ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
  • ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท

  • โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทออมทรัพย์
  • ชื่อบัญชี : นางสาวสุรดา เศรษฐการ
  • เลขที่บัญชี : 891-249189-0
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่เว็บไซค์โครงการ หรือโทรสาร หมายเลข 054-466-697 หรืออีเมล์ mt.up@outlook.com
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/ดาวโหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซค์ของโครงการ
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร.054-466-666 ต่อ 3869 (ธิชาพร พูลสวัสดิ์)
  • หมดเขตรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

***หมายเหตุ***
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้เข้าอบรมได้ทำการโอนและส่งหลักฐานค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย